Hoe schrijf je een scriptie?

disconnected-857348-mVanavond moet ik echt aan de slag met mijn scriptie. Ik ben nog niet begonnen. Ik moet zelfs toevoegen dat ik nog geen onderwerp heb gekozen. Ik moet nu met het werk beginnen. Over een paar maanden heb ik het eindexamen. Ik moet dit examen afleggen maar voor ik dat doe moet ik een proefschrift schrijven. Nadat ik afstudeer ga ik onmiddellijk naar het werk.

Ik wil electricien worden. Ik wil dus in een bedrijf allerlei algemene elektriciteitswerken uitvoeren. Mijn vader is ook een erkend installateur dus ik weet dat dit beroep goed betaald is. Daarom zal ik me geen zorgen over de financiƫle kant moeten maken. Maar zeker zal ik veel moeten werken. Dat is niet gemakkelijk. Op dit moment moet ik me echter concentreren op mijn scriptie.

Ik wil over de literatuur schrijven. Ik dacht erover om over het expressionisme in de literatuur te schrijven. Het is een stroming in de literatuur die een deel van het radicale modernisme uitmaakt. Het expressionisme ontstond in het interbellum, dus tussen twee wereldoorlogen. Het is een stroming die zich door een politiek engagement en pacifisme kenmerkt.

Een symbolist drukt zich uit en geeft geen indrukken. Hij beeldt niet af, hij verbeeld. Hij beschrijft dus de werking die de werkelijkheid op zijn geest heeft. Hij moet ook deze indrukken intensiveren. Daarom spelen begrippen zoals: dynamiek, energie, spankracht en intensiteit een cruciale rol in het expressionisme. Bovendien zijn er allerlei uitingsvormen.

Men gebruikt grillige zinsbouw, rijmloze verzen en ongebruikelijke woorden om het effect te bereiken. De schrijver heeft de redding der wereld als doel. Er zijn drie soorten expressionisme: humanitair, organisch en kosmisch. Deze soorten verschillen sterk van elkaar en dat zal dus het onderwerp van mijn scriptie zijn.

Geef een reactie